REZERWACJA 24h +48 33 813 90 88
info@transportaustria.pl ul. Kalinowa 1A, 43-309 Bielsko- Biała

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu
www.transportaustria.plWłaścicielem serwisu jest spółka systemyrezerwacyjne.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem ul. Kalinowa 1A, 43-300 Bielsko-Biała.

systemyrezerwacyjne.pl  będzie korzystać z danych osobowych w celu świadczenia usług ułatwiających użytkownikom komunikację, co odbywać się będzie za pośrednictwem panelu.

Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników w następujący sposób:
Zbieranie informacji o działaniach na stronie internetowej
Utrwalanie w postaci zapisu bazodanowego zarejestrowanych kontach użytkowników
Przechowywanie danych w postaci zapisu bazodanowego zarejestrowanych kont użytkowników
Modyfikowanie danych w oparciu o działania użytkowników uprzywilejowanych do tego typu działania, w szczególności autorów danych osobowych oraz administracji serwisu
Usuwanie i niszczenie kont niespełniających lub naruszających warunki regulaminu

Użytkownicy serwisu nie mają prawa do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niż wyżej określone. W przypadku wykorzystania danych w dowolny inny sposób, użytkownik poszkodowany, lub będący świadkiem takiego wydarzenia, ma obowiązek poinformować o tym zajściu administratora serwisu. Osoba łamiąca regulamin podlega opisanym w nim karom.

Serwis zbiera dane osobowe będące danymi użytkowników Polskich oraz zagranicznych. W przypadku użytkowników pochodzących spoza Polski wymaga do realizacji usługi następujących danych:

Imię i nazwisko
Adres email

oraz umożliwia użytkownikom podanie dodatkowych danych, za ich zgodą takich jak:

Adres pobytu
Telefon


Użytkownik ma prawo do otrzymania cyfrowej kopii jego danych zapisanych w serwisie, w postaci wyeksportowanych plików .csv zawierających zapis wszystkich jego danych umieszczonych na łamach strony.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do głównego inspektoratu danych osobowych w przypadku naruszenia jego danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, za pośrednictwem panelu użytkownika, gdzie może zaznaczyć poszczególne zgody, jak i usunąć swoje konto.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych konto klienta może zostać ograniczone do funkcjonalności na które użytkownik wyraził zgodę, w szczególności do:
Wyłącznego prezentowania oferty pracy bez możliwości jej filtrowania / wyszukiwania w przypadku nieudzielenia zgody na profilowanie przetwarzania danych osobowych publikowanych wewnątrz oferty
Wyłącznego prezentowania profilu bez możliwości jego filtrowania / wyszukiwania w przypadku nieudzielenia zgody na profilowanie przetwarzania danych osobowych
Niepublikowania profilu użytkownika w przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niepublikowania ofert pracy w przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z ofertą pracy
Brakiem możliwości zakupu usługi w przypadku braku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu płatności

systemyrezerwacyjne.pl  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznacza okres 1 dnia każdego miesiąca na dokonanie sprawdzenia poprawności oraz adekwatności danych występujących w serwisie. W przypadku usunięcia nieprzetworzonych już danych osobowych zobowiązuje się każdorazowo informować o tym użytkownika którego dane zostaną usunięte za pośrednictwem podanego przez niego adresu email. Dane nieaktualne będą natychmiast usuwane z bazy danych.

Dane użytkowników przechowywane są przez okres 3 lat, w celu udostępnienia ich innym użytkownikom chcącym dokonać rekrutacji, lub znaleźć zatrudnienie w firmach występujących w serwisie. Po tym okresie dane użytkowników zostaną usunięte, chyba że użytkownik za własną zgodą zaktualizuje swoje konto, podając aktualne dane, lub zatwierdzi, że dane te nie uległy zmianie

Robin Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych w odpowiedni sposób, wykorzystując do tego:
Ograniczony dostęp do połączenia z bazą danych wyłącznie za pośrednictwem serwera lokalnego
Zabezpieczenie przesyłania danych za pośrednictwem HTTP poprzez certyfikat SSL uniemożliwiającym podszycie się lub przechwycenie zapytania przez osoby trzecie.

transportaustria.pl

systemyrezerwacyjne.pl sp. z o.o.
Kalinowa 1A
43-309 BIELSKO-BIALA
POLAND

Telephone: +48 33 813 90 00
Phone: +48 668 414 910, +48 660 004 937
Email: info@transportaustria.pl
Website: https://www.transportaustria.pl

83 411 12 10 Biała Podlaska
85 733 88 30 Białystok
33 813 90 00 Bielsko-Biała
52 522 53 30 Bydgoszcz
82 592 10 90 Chełm
23 680 40 90 Ciechanów
34 333 97 90 Częstochowa
55 629 43 30 Elbląg
58 350 06 90 Gdańsk
95 711 76 30 Gorzów Wlkp.
75 617 10 99 Jelenia Góra
62 584 20 90 Kalisz
32 461 01 90 Katowice
41 230 95 90 Kielce
63 228 10 90 Konin
94 721 38 90 Koszalin
12 312 17 90 Kraków
13 497 12 40 Krosno
76 759 10 90 Legnica
65 619 38 30 Leszno
81 466 78 30 Lublin
86 225 10 60 Łomża
42 205 02 90 Łódź
18 479 10 90 Nowy Sącz
89 722 89 60 Olsztyn
77 545 39 30 Opole
29 693 10 90 Ostrołęka
67 357 10 90 Piła
44 618 12 30 Piotrków Tryb.
24 386 23 90 Płock
61 666 37 90 Poznań
16 736 36 90 Przemyśl
48 685 59 90 Radom
17 250 94 80 Rzeszów
25 740 89 30 Siedlce
43 655 75 90 Sieradz
46 811 31 90 Skierniewice
59 722 85 90 Słupsk
87 618 10 90 Suwałki
91 350 99 30 Szczecin
15 816 61 60 Tarnobrzeg
14 635 10 50 Tarnów
56 681 45 30 Toruń
74 635 10 90 Wałbrzych
22 398 60 45 Warszawa
54 421 91 90 Włocławek
71 300 12 70 Wrocław
84 635 10 90 Zamość
68 422 81 30 Zielona Góra


Zarejestrowany w rejestrze handlowym:
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII
Numer rejestru: 0000734517

Siedziba firmy : Bielsko-Biała

NIP: PL5472202848

Osoba odpowiedzialna:
Dyrektorzy zarządzający:
Pan Dariusz Cieśla